در حال بارگذاری ...

معرفی همکاران حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
محمدباقر مسعودی سرپرست پردیس   01732428400
زکیه شاکری مسئول حراست 113 01732240781
هاله کاویانی کارشناس هوشمندسازی 119 01732240782
فاطمه علاءالدین دبیرخانه 121  
اشرف منتظری عضو هیات علمی    
دکتر حسین تربتی نژاد مدیر گروه    

 


نظرات کاربران