در حال بارگذاری ...

معرفی همکاران حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
دکتر بهجت تربتی نژاد سرپرست پردیس 110 01732357044
زکیه شاکری مسئول حراست 113 01732240781
هاله کاویانی کارشناس هوشمندسازی 119 01732240782
فاطمه علاءالدین دبیرخانه 121  
اشرف منتظری معاونت مدیر گروه معارف اسلامی    
رحیم افضلی راد مدیر گروه    

 


نظرات کاربران