در حال بارگذاری ...

سرپرست پردیس

 

نام و نام خانوادگی : بهجت تربتی نژاد

مدرک تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی

آدرس ایمیل : b.torbatinezhad@cfu.ac.ir

تلفن تماس : 01732357044

 


نظرات کاربران