در حال بارگذاری ...

سرپرست پردیس

 

نام و نام خانوادگی : محمدباقر مسعودی

مدرک تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : جغرافیا

تلفن تماس : 01732428400

 


نظرات کاربران